GRUBOŚĆ WARSTWY MIESZANKI

Grubość warstwy mieszanki w strefie przyściennej wynosi..0,38 mm i zależy od warunków pracy silnika. Wyniki te­oretycznych obliczeń grubości warstwy mieszanki w strefie przy­ściennej [20] w znacznym stopniu zostały potwierdzone wynikami uzyskanymi na podstawie badań (tabl. 24) [60]. W celu sprawdzenia przyjętego założenia o wpływie zjawisk zachodzących w strefie przyściennej na zjawisko występowaniawęglowodorów w spalinach, przeprowadzone zostały badania na silniku doświadczalnym [14], Specjalną sondą zaworową pobiera­no próbki spalin z tej strefy i określono jednocześnie zawartość węglowodorów w pobranej próbce i w spalinach z rury wydechowej. Ustalono, że ilość węglowodorów w strefie przyściennej jest 6-krotnie większa niż w gazach spalinowych. Wynikałoby z tego, że pozostałe w komorze spalania niedopalone węglowodory albo ulegają dopaleniu w następnych cyklach pracy, albo są usuwane , ze spalinami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *