white bmw m 3 coupe parked near body of water during daytime

ROZKŁAD NACISKÓW

Rozkład nacisków na osie samochodu. Położenie środka ciężkości O pojazdu stojącego na wzniesieniu o kącie po­chylenia a (koła zahamowane — rys. 23-8) określają dwie współrzędne: odległość od osi przedniej – a (lub tylnej – b) oraz wzniesienie nad jezdnią — c. Z warunków równowagi wynika, że składowe ciężaru pojazdu G normalna oraz równo­legła do nawierzchni jezdni są zrównoważone normalnymi i stycznymi reakcjami drogi, czyli G • sin a = Xx + X3 oraz G • cos a = Zj* + Z2*.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *