black and yellow bmw m 3 coupe parked near white building

ZMIANA PARAMEETRÓW

Wskutek zmiany któregokolwiek z parametrów bilansu mocy  nowy stan równowagi ustala się jak w przypadku bilansu sił działających na poruszający się samochód.Wykresy ruchowe samochodu. Własności ruchowe samo­chodu mogą być ujętfe graficznie w postaci tzw. wykresu ruchowego bilansu mocy, wykresu ruchowego bilansu sił działających na jadący samochód lub wykresu wskaźnika dynamicznego.Wykres ruchowy mocy składa się z krzywych mocy napędowej uzyskanej na kołach dla każdego biegu. Nki = Vmr Ns) Nkll— Vmir Ns’, Nklll =J]mlll ’ Ns. w funkcji szybkości jazdy oraz z krzywej mocy sumy oporów powietrza i toczenia N0 = Np + Nt- Z wykresu takiego można od razu wyznaczyć prędkość samochodu na określonym wzniesieniu oraz bieg, na którym można je pokonać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *