black BMW car

ODLEGŁOŚĆ ŚRODKA CIĘŻKOŚCI

Jeżeli zatem odległość środka ciężkości samochodu od jezdni jest mniejsza lub co najwyżej równa połowie rozstawu kół, to samochód nigdy nie wywróci się, ponieważ siła przyczepności utrzymująca ruch po łuku koła zostanie pokonana przez odśrodkową siłę bezwładności i samochód wcześniej ulegnie bocznemu poślizgowi nim zdąży się wy­wrócić.Graniczne prędkości ruchu po krzywiżnie. Warunek równo­wagi poprzecznej narzuca ograniczenie prędkości ruchu zakręcającego samochodu. Jeżeli bowiem Pc—G-y^/g’ •P<G‘6/2c, największą dopuszczalną szybkość jazdy określa zależność:        v  <   Vg • R • b/2c [m/sek]. Dopuszczalna prędkość samochodu poruszającego się po krzywiżnie o promieniu R jest więc tym większa, im większy jest rozstaw kół lub im niżej znajduje się środek ciężkości pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *