black coupe on road

ZACHODZĄCE REAKCJE

Po pierwsze czy powstawanie tlenków azotu jest wynikiem oddziały­wania reakcji spalania, czy też spalanie odgrywa tylko rolę źród­ła ciepła zapewniającego wysoką temperaturę? W tym ostatnim przypadku reakcja utleniania powinna przebiegać tak samo, jak przebiegałaby w odpowiadającej mieszance tlenu z azotem przy dowolnym sposobie podgrzewania. Po drugie — jeżeli reakcja ma charakter termiczny, to jakie są jej mechanizmy? Jakie są reakcje elementarne, które dopro­wadzają do obserwowanych zjawisk przy utlenianiu azotu?Po trzecie — stwierdza on, że reakcja utleniania azotu ma charakter reakcji termicznej. Ze wzrostem temperatury spalania ilość NO wzrasta proporcjonalnie do ]/N2.0′2, gdzie 02 — stęże­nie tlenu w spalinach (w jednakowych temperaturach różne mie­szanki palne mają jednakowe stężenie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *