vehicle taillight

NIE BEZ ZNACZENIA

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa jazdy jest stan psy­chiczny i fizyczny kierowcy. Przemęczenie wydatnie wy­dłuża czas reakcji kierowcy. Podczas jazdy trzeba unikać wszelkich, a zwłaszcza interesujących dyskusji, ponieważ rozpraszają one uwagę kierowcy.     ,Przepisy prawne mają wciąż poważne luki w zakresie od­powiedzialności za wypadki drogowe. Na przykład za wypadki podczas pracy w zakładzie produkcyjnym może być pociągnięty do odpowiedzialności również i kierownik, a w ruchu drogowym za wypadki odpowiadają tylko bez­pośredni sprawcy. Ruch drogowy regulują ogólne tylko przepisy, podczas gdy np. ruch kolejowy odbywa się na podstawie dokładnego rozkładu jazdy, chroniony jest na szlakach i może być zabezpieczony automatyczną sygnalizacją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *