CZYNNIKI DRUGIEJ GRUPY

Jak to wynika z badań wyżej cytowanych, ponad połowa węglowodorów usuwana jest z komory spalania ze spali­nami.Dwie grupy czynników mają istotny wpływ na ilość węglo­wodorów emitowanych przez silnik:czynniki wpływające na ilość nie spalonych węglowodorów w komorze spalania, czynniki wpływające na ilość węglowodorów usuwanych ze spalinami.Czynniki pierwszej grupy to: stosunek powierzchni ścianek komory spalania do jej objętości, współczynnik resztek spalin, parametry procesu spalania, turbulentność ładunku, skład mie­szanki i proces dopalania zachodzący po zgaszeniu płomienia. Czynnikami drugiej grupy są: stopień jednorodności spalin w cylindrze przed otwarciem zaworu wylotowego, lokalne roz­mieszczenie spalin o dużej koncentracji węglowodorów, odwrotny kierunek przepływu spalin przy otwarciu zaworu wylotowego oraz dopalanie węglowodorów w przewodzie wylotowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *