black Audi vehicle steering wheel

WPŁYW REGULACJI

W warunkach eksploatacji pojazdów w dużych miastach udział pracy silnika na biegu jałowym wynosi od 15 do 35% ogólnego czasu pracy. Na biegu jałowym silnik wymaga zasila­nia mieszanką bogatą zawierającą nadmiar paliwa. Wynika to zarówno z dużego (procentowo) udziału pozostałości spalin z po­przedniego obiegu w ładunku cylindra, jak również z niekorzyst­nych warunków tworzenia mieszanki — małe prędkości przepły­wu ładunku przez kanały dolotowe oraz znikomego jego zawiro­wania w cylindrze. W produkowanych dotychczas gaźnikach kon­strukcyjnie przewidziano bardzo duży zakres regulacji składu mieszanki, znacznie większy od praktycznie potrzebnego, co jest powodem regulowania często gaźników na jeszcze bogatszą mie­szankę niż wymaga tego bieg jałowy.Z punktu widzenia ochrony atmosfery wielkich miast zmniej­szenie toksyczności spalin silników pracujących na biegu jało­wym jest szczególnie pilne. Dlatego też większość krajów wpro­wadziło w pierwszej kolejności przepis ECE Regulation nr 15. Ogranicza on zawartość tlenku węgla w spalinach podczas pracy silnika na biegu jałowym do 4,5%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *