blue BMW coupe parked on the road during daytime

ZWROTNOŚĆ SAMOCHODU

Zwrotność samochodu jest to zdolność pojazdu do wykony­wania zakrętów i zawracania możliwie małym promieniem, czyli do manewrowania na ograniczonej przestrzeni. Zwrot­ność stanowi jeden z czynników kierowalności samochodu i   tylko pośrednio wpływa na stateczność ruchu pojazdu.Siły boczne. Pojazd porusza się po torze krzywoliniowym wskutek działania sił poprzecznych (prostopadłych do płaszczyzn obrotu kół jezdnych), występujących w miejscu zetknięcia kół z jezdnią; siły te, tzw. siły boczne, mogą być wywołane przez czynnik zewnętrzny (np. boczny wiatr, nierówności drogi itp.) lub przez odpowiednie ustawienie (skręcenie) przednich kół jezdnych samochodu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *