red Audi coupe

PRZEPISY DOTYCZĄCE BADAŃ

Prze­widziano dokonywanie analizy spalin w sposób ciągły. Badania realizowane są według 13-fazowego testu . Średnia emi­sja tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu określana jest metodą obliczeniową z zależności ustalonych normą (uwzględnia się udział emisji w poszczególnych fazach badania). Wynik po­miarów testowych podawany jest w gramach na konia mecha­nicznego i godzinę .Przepisy dotyczące badań samochodów zalecają stosowanie w różnych testach określonych typów analizatorów. W Europie do oznaczania stężenia CO, CO2 oraz CnHra w spalinach stosuje się analizatory pracujące na zasadzie pochłaniania promieniowa­nia podczerwonego, a od 1975 roku, podobnie jak w USA, do oznaczania węglowodorów — analizator typu FID i do oznacza­nia tlenków azotu — analizator chemiluminescencyjny, nieza­leżnie od rodzaju silnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *