black car with white license plate

UTRZYMANIE NA POZIOMIE

Przyjmując, że średnia zawartość czteroetylku ołowiu w jednym kilogramie paliwa wynosi 0,58 g, po przebiegu pojazdu około 10 000 km i średnim zużyciu paliwa około 13,5 1/100 km, rocznie wydzielone zostaną około 2 kg czą­stek stałych o zawartości około 370 g ołowiu. Ilość wydzielanego ze spalinami szkodliwego dla zdrowia ołowiu stanowi cenę postę­pu w zakresie jakości produkowanych benzyn. Nie trzeba chyba uzasadniać, że jednym z bardzo pilnych przedsięwzięć związanych z ochroną atmosfery powinno być wy­eliminowanie ołowiu z paliwa. Utrzymanie na obecnym poziomie liczby oktanowej benzyn pomimo eliminacji dodatku czteroetylku ołowiu jest możliwe tylko przez zwiększenie udziału węglowo­dorów aromatycznych.Takie zmiany w składzie kompozycyjnym benzyny wywierają jednak poważny wpływ na skład spalin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *