Audio logo

POMIAR STOPNIA ZADYMIENIA SPALIN

Składniki spalin pochodzące ze spalania paliw silnikowych, poza tlenkiem azotu, są teoretycznie przezroczyste i bezbarwne. Zabarwione i nieprzezroczyste spaliny wydalane przez silnik do­wodzą niewłaściwego przebiegu procesu spalania mieszanki.Występujący w spalinach węgiel w postaci drobnych cząstek sadzy o wymiarach kilkudziesięciu mikronów oraz drobne kro­pelki paliwa są dowodem niezupełnego i niecałkowitego spalania paliwa i powodują zabarwienie spalin. Niedopalone cząsteczki węglowodorów zabarwiają spaliny na kolor niebieski, a sadza po­woduje charakterystyczne czarne zabarwienie spalin. Sadza, jak wcześniej wykazano, adsorbuje duże ilości węglowodorów aro­matycznych i dlatego stanowi niebezpieczny toksyczny składnik spalin. Zdolność pochłaniania i rozpraszania światła przez cząsteczki sadzy zależy nie tylko od ich ilości, ale także od ich wielkości. Z tej przyczyny pomiędzy ilością sadzy w spalinach i stopniem ich zadymienia i zabarwienia nie istnieje jednoznaczna zależność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *