white bmw m 3 coupe

PRAKTYCZNE WNIOSKI

Odpowiednie wartości dotyczące silnika sa­mochodu dostawczego w zakresie prędkości obrotowej 2200…3400 obr/min wynoszą 0,6…0,7% oraz 3,6…4,3% CO.Na rysunku [30] dokonano porównania zmian w składzie spalin silnika doświadczalnego IT-9-1 w zależności od współczyn­nika składu mieszanki i od sposobu zasilania paliwem. Wtryskowy system zasilania zapewnia dokładniejsze przy­gotowanie mieszanki pod względem jednorodności składu i wiel­kości dawki w poszczególnych cylindrach, w rezultacie czego na­stępuje pełniejsze jej spalanie. Praktyczne wnioski wynikające z przytoczonych wyników badań wskazują na konieczność dokonywania bardzo dokładnej regulacji układu zasilania w zależności od warunków pracy sil­nika. Jakość regulacji składu mieszanki ma istotne znaczenie za­równo z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i względów ekonomicznych (zużycia paliwa). Niewielkie nawet wzbogacenie mieszanki w stosunku do składu optymalnego powoduje zarówno zwiększenie zużycia paliwa, jak i wzrost emisji tlenku węgla węglowodorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *