black bmw m 3 coupe parked on gray pavement

PRZYCZYNY POWSTAWANIA TLENKU WĘGLA

Z poprzednich wywodów wynika, że końcową fazą spalania węglowodorów jest reakcja dopalania tlenku węgla, w rzeczy­wistości rozpoczynająca się już w początkowej fazie spalania. Na­wet przy spalaniu ubogich mieszanek, o dużym nadmiarze po­wietrza, na skutek lokalnych różnic w składzie mieszanki wytwa­rzany jest tlenek węgla. Proces dopalania tlenku węgla we wszystkich płomieniach węglowodorowych określa czas reakcji. Obecność węglowodorów silnie hamuje proces utleniania CO. Wynika to stąd, że atomy wodoru wiodące łańcuch utleniania, łączą się z molekułami węgla tworząc rodniki alkenowe. Ostatnia reakcja przebiega z większym prawdopodobieństwem niż reakcja między atomami wodoru i tlenu. W komorze spala­nia zawsze występuje para wodna, a w reakcji utleniania CO istotną rolę odgrywa domieszka pary wodnej.Mechanizm utleniania CO jest ściśle związany z mechaniz­mem utleniania wodoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *