Person Waxing a Car

PRZYCZYNY WYSTĘPOWANIA WĘGLOWODORÓW W SPALINACH

Rozpatrując proces dopalania z punktu widzenia ekonomiki składu spalin należy zwrócić uwagę na wyjaśnienie przyczyn warunkujących występowanie węglowodorów w spalinach.Wiadomo, że przy częściowych obciążeniach silnika o zapło­nie iskrowym następuje spadek efektywności procesu spalania i stwierdza się zwiększenie ilości węglowodorów w spalinach. Główną przyczyną występowania węglowodorów w spalinach jest zjawisko hamowania procesu odwodorniania, zachodzące w pa 1- wie zarówno w całej objętości komory, jak również w strefie zet­knięcia się czoła płomienia ze ścianką komory spalania. Między czołem płomienia a ścianką komory występuje ciemna strefa — strefa wygaszania płomienia, która wypełniona jest spalinami. Występowanie tej strefy jest jedną z przyczyn pojawiania się wę­glowodorów w spalinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *