red Audi coupe

ŚREDNIA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA

Z powyższych danych wynika, że w warunkach hamowania i podczas niewielkich prędkości obrotowych, w spalinach silnika o  zapłonie iskrowym występuje duża ilość składników będących produktami niezupełnego spalania paliwa. W spalinach silników wysokoprężnych na skutek tego, że spalana jest mieszanka o du­żym nadmiarze powietrza, stwierdza się tylko śladowe ilości składników pochodzących z niezupełnego spalenia paliwa. Dlate­go też przy dobrym stanie technicznym i właściwej obsłudze sil­niki wysokoprężne w znacznie mniejszym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczania powietrza atmosferycznego. Szacunkowego określenia ilości substancji toksycznych emitowanych przez silniki do atmosfery można dokonać znając zuży­cie podstawowych gatunków paliw.Przyjmując średnią wartość współczynnika składu mieszanki, emisję poszczególnych składników spalin przypadających na 1 kg spalonego paliwa można oszacować na podstawie tablicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *