silver mercedes benz coupe on brown sand during daytime

MIMO ŚRODKÓW ZARADNYCH

Mimo różnych środków zaradczych (drogi jednokierunkowe, dwupozio­mowe skrzyżowania, właściwie rozmieszczone znaki dro­gowe, należyta konserwacja dróg i inne) bezpieczeństwo ruchu drogowego jest o wiele mniejsze niż bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Według statystyk amerykańskich liczba śmiertelnych ofiar wypadków na jeden miliard osobokilo- metrów wynosi: w transporcie kolejowym — 1,2, lotniczym    8,5 a w drogowym — 16,0, czyli prawdopodobieństwo wypadków wyraża się stosunkiem 1 :7 : 13.Dużym niebezpieczeństwem w ruchu drogowym _ są prze­jazdy kolejowe. Dotychczasowe przepisy, zwalniają właści­wie kolej od odpowiedzialności za wypadki drogowe. Na­wet w przypadku niezamknięcia przejazdu kolejowego odpowiedzialność za wypadek ponosi kierowca, ponieważ zgodnie z odpowiednimi przepisami „zbliżając się do prze­jazdu kolejowego i przejeżdżając przez niego należy zacho­wać szczególną ostrożność”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *