white bmw m 3 coupe

WYNIK POMIARU

Na wynik pomiaru mają wpływ występujące w spalinach węglowodory, dlatego ko­nieczne jest ich wyeliminowanie ze spalin przez działanie kata­lityczne hopcalitem w temperaturze 1100°C, ponadto w nadfio­lecie absorbowane są gazy SO2, SH2 i inne związki organiczne występujące w spalinach silnikowych. Wskazane jest więc zasto­sowanie równolegle innej metody.Podczas analizy tlenku węgla w podczerwieni, występuje interferencja z pasmami C02 oraz CO, których wpływ można znacznie zmniejszyć stosując komory analityczne o długości 200 mm. W celu ograniczenia wpływu C02 oraz CO używa się filtrów gazowych napełnionych tymi gazami. Konieczne jest jednak bardzo dokładne wysuszenie analizowanego gazu, ponieważ nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania pasma pary wod­nej wspólnego dla NO. Dla przemiany NO2 w NO przed analiza­torem montuje się rurkę ze stali nierdzewnej lub z kwarcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *