WAŻNA OKOLICZNOŚĆ

Okoliczność ta jest szczególnie ważna gdy chodzi o samochody ciężarowe, ponieważ odległość środka ciężkości takiego pojazdu od nawierzchni jezdni zmienia się zwykle w dużym zakresie zależnie od ciężaru i wysokości umieszcze­nia ładunku. Im wyżej znajduje się przewożony ładunek, tym mniejsza jest dopuszczalna szybkość jazdy podczas za­kręcania. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości, zwłaszcza na jezdni o dużym współczynniku przyczepności, łatwo po­woduje wywrócenie się samochodu. Jednocześnie z warunku przyczepności poprzecznej wynika, że zakręcający samochód nie ulega bocznemu poślizgowi, jeżeli siła  odśrodkowa (Pc) nie przewyższa siły przyczepności (/* • G), czyli kiedy Pc = G • vi/g • R ^ p • G, a więc do- puszczalną prędkość jazdy określa zależność: v < Vu • G  R [m/sek].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *