silver mercedes benz coupe on brown sand during daytime

SPOSOBY OGRANICZANIA EMISJI TOKSYCZNYCH SKŁADNIKÓW

Kontrolę emisji spalin można realizować przez zapobieganie tworzeniu się szkodliwych składników albo przez późniejsze ich niszczenie. Urządzenia dodatkowe do silnika powinny być wprowadza­ne jako ostateczność i tylko wówczas, gdy zostaną wyczerpane wszystkie możliwości uzyskania zadowalającego składu spalin w wyniku dopracowania konstrukcyjnego i regulacji silnika. Aktualnie w większości pojazdów drogowych z kontrolowaną emisją spalin stosowane są sposoby redukujące stężenie skład­ników toksycznych w spalinach przed wydaleniem ich z komory spalania. W tym celu wprowadzane są zmiany w regulacji i kon­strukcji silnika, które zapewniają warunki niezbędne do pełne­go spalania mieszanki w szerokim zakresie pracy silnika. Jest to możliwe do osiągnięcia przez doskonalenie warunków tworzenia mieszanki w układzie zasilania i komorze spalania. Stosuje się z reguły zasilanie silników uboższymi mieszankami. Takim rozwiązaniom oczywiście towarzyszy wzrost poziomu emi­sji tlenków azotu, ale wzrost ten można kompensować przez opóźnienie kąta wyprzedzenia zapłonu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *