white bmw m 3 coupe parked near body of water during daytime

CIĄGŁA ANALIZA SPALIN

Produkowane są analizatory chemiluminescencyjne z ciągłym wskazaniem, np. Luminox 201, NOx — Model 50, mierzą one zawartość tlenków azotu w spalinach z dokładnością ± 2% (czas zadziałania poniżej 1 sekundy).Spaliny z układu wylotowego silnika doprowadzane są w sposób ciągły z zachowaniem ściśle określonego natężenia przepływu wymuszonego specjalnymi pom­pami tarczowymi. Próbki gazów dozowane na analizatory muszą być w czasie przepływu przez drogę gazową oczyszczone w fil­trach ceramicznych z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń mecha­nicznych, a para wodna wykroplona i oddzielona w wykraplaczu kondensatów. Podczas oceny toksyczności samochodu lub podczas badań przyczyn powstawania składników toksycznych w procesie spala­nia paliwa w silniku, próbki spalin pobierane są w pierwszym przypadku z rury wylotowej, w drugim bezpośrednio z cylindra silnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *