Transport materiałów szczególnie niebezpiecznych

Jak wiadomo po atakach terrorystycznych, jakie miały miejsce w Nowym Jorku, a później także w Madrycie i Londynie, zostały zmienione regulacje dotyczące transportu różnego rodzaju substancji uznanych za niebezpieczne. Odczuwają to oczywiście pasażerowie samolotów, którzy na pokład nie mogą wnosić kremów, cieczy czy tego typu substancji w dużych ilościach. Nie wolno im też przewozić w […]

Warunki transportu

W globalnym świecie nieustannie przemieszczamy się. Odległość do większości miejsc jest zbyt odległa, aby pokonać ją pieszo. Rozwinięta motoryzacja rozwiązuje dowozu towaru lub ludzi w dane miejsce. Przewozić produkty i osoby można na wiele sposobów. Najważniejszą cechą przewozu samochodowego jest możliwość przewożenia ładunku z punktu nadania do miejsca odbioru. Powyższy rodzaj dostarczenia towarów jest dość […]

Przewozy krajowe i międzynarodowe

Akty normatywne obowiązujące w zakresie transportu krajowego mają zasadniczo zastosowanie również do przewozów międzynarodowych, jezeli w odniesieniu do danej gałęzi transportu nie ma unormowania miedzynarodowego. Sytuacja taka występuje w żegludze śródlądowej. Jezeli zaś takie uregulowanie istnieje, wówczas przepisy krajowe mają jedynie zastosowanie posiłkowe (subsydiarne). Przepisy międzynarodowe mają zastosowanie jedynie do przewozów w komunikacji miedzynarodowej. Uczestniczenie […]